Tietosuojaseloste

Voimassa 13.4.2020 alkaen

Rekisterin pitäjä
Liikup Oy
Valtolantie 116, 23100 Mynämäki
Y-tunnus 2808008-1

Rekisterinpitäjän edustaja
Antti Vainio
Osoite: Tähtimötie 3B 10, 02620 Espoo
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0400 430 613

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Tietoja käsitellään suunnistusratojen myyntiin ja vastaanottamiseen sekä tilauksen käsittelyyn. Tietoja käytetään myyntien tilastointiin, raportteihin ja laskutukseen. Palveluun tallennettavat käyttäjän yksilöivät tiedot:

  • Etunimi, Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite (Mikäli annettu tilausta tehdessä)
  • IP-osoite ja verkkoselaimen User-Agent
Käsittely perustuu joko rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

2. Relosterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän ja kolmantena osapuolena toimivien suunnistusratojen myyjien on käsiteltävä henkilötietoja (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite), jotta pystytään oikeutetusti toteuttamaan suunnistusratojen myynnin järjestäminen (osto, maksaminen ja toimitus), sekä varmistamaan ostajan paras etu.

3. Henkilötietoryhmät

Henkilötietoja saadaan suunnistuskarttojen myynnin yhteydessä ostajan itse syöttämänä Karttaholvi palveluun.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilökunta. Henkilökunnan edustajien vaihtuvuuden takia heidät on tarkoituksenmukaista ilmoittaa vastaanottaja ryhmänä eikä yksittäisinä vastaanottajina. Suunnistusratojen myyjien pääkäyttäjät kolmansina osapuolina. Suunnistusratojen myyjien pääkäyttäjien vaihtuvuuden takia heidät on tarkoituksenmukaista ilmoittaa vastaanottaja ryhmänä eikä yksittäisinä vastaanottajina.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun kohdassa 2 mainittujen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi on tarpeellista.

6. Rekisterin suojausperiaatteet

Karttaholvi-palvelu on SSL/TLS-tekniikalla suojattu internet palvelu. Suunnistusratojen myyjien nimeämillä käyttäjillä on oma käyttäjäkohtainen salasana ja käyttäjätunnus.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

  • Saada rekisterinpitäjältä tieto itseään koskevista henkilötiedoista sekä niiden käsittelyn tarkoituksesta ja perusteista. Rekisteröity saa tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.
  • Oikaista rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
  • Vaatia tietojensa poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.
  • Rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.
  • Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.
  • Siirtää henkilötietojensa järjestelmästä toiseen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

8. Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn mahdollisesti annettu suostumus rekisterin kautta tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Muut henkilötietolähteet kuin rekisteröity itse

Henkilötietoja saadaan kuntosuunnistusratojen virtuaalitapahtumien tuloksista, joita kartoilla järjestetään. Tieto on peräisin yksityisesti ylläpidetystä tietolähteestä EU:n alueella.